Blocs
Image default
Zakelijke dienstverlening

Alles wat je moet weten over het opstellen van een BHV plan

Het hebben van een BHV plan is ontzettend belangrijk voor elk bedrijf. Je moet er daarnaast ook zeker van zijn dat het goed is. Het gaat immers om de veiligheid van je bedrijf en de medewerkers. Met een BHV scan van G4S Safety Solutions kun je een BHV plan opstellen of je huidige BHV plan aanpassen zodat het beter en efficiënter kan werken tijdens noodsituaties. In dit artikel lees je alles over de BHV scan en wat deze voor de veiligheid binnen jouw organisatie kan betekenen.

Uitvoeren van een BHV scan

De BHV scan wordt door G4S gezien als een soort nulmeting om te kijken hoe de brandveiligheid en de hulpverlening binnen het bedrijf er op dit moment voor staan. Er wordt gekeken of alles aan de richtlijnen en eisen voldoet. Wetten die hierop van toepassing zijn, zijn onder andere de Woningwet en de Arbowet. Vooral voor bedrijven die een groot risico lopen op brand of andere ongevallen is een BHV scan en een advies van een expert ten zeerste aangeraden. Voor een bedrijf dat een bijzonder risico heeft zullen andere maatregelen getroffen moeten worden dan bij bedrijven die dat niet hebben.

Zaken waar op gelet moet worden

Ten eerste wordt bij een BHV scan een inventarisatie gedaan van het bedrijf. Hierbij wordt op enkele dingen gelet. Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op belemmeringen die de brandweer of ambulance kunnen verhinderen tijdens een noodsituatie. Daarnaast zal ook worden gelet op middelen voor communicatie, EHBO en blussen. Ook zal de brandmelder worden gecontroleerd. Er zal worden nagegaan of er genoeg vluchtmogelijkheden zijn en of deze goed staan aangegeven. Je krijgt dan adviezen om waar nodig dingen aan te passen of andere maatregelen op te stellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met G4S Safety Solutions.

Bezoek de website voor meer informatie : Klik hier