Blocs
Image default
Financieel

Het afsluiten van een goedkope autoverzekering is niet zo lastig

Het verzekeren van een auto die in het verkeer wordt gebracht is in Nederland bij wet verplicht. De verplichting die geldt is echter uitsluitend van toepassing op de zogenaamde WA-verzekering. Voor veel mensen is het vooral van belang dat ze over de mogelijkheid beschikken om een goedkope autoverzekering af te sluiten. Dit niet in het minst omdat ze uiteraard al behoorlijk hebben geïnvesteerd in het kopen van het nieuwe voertuig. De kans bestaat dan ook dat er nog maar weinig extra budget over is voor de verzekering. Zou jij ook graag jouw auto op een voordelige manier willen kunnen verzekeren? Dan moet je zeker en vast even verder lezen!

Hou rekening met de premieverschillen tussen de diverse autoverzekeringen

Wil je graag een goedkope autoverzekering afsluiten? Dan zal je vast kunnen stellen dat er rekening dient te worden gehouden met de verschillen in premie tussen de verschillende soorten verzekeringen. De meest goedkope autoverzekering is uiteraard de WA-verzekering. Dat is goed nieuws, want het is ook deze verzekering die als enige bij wet verplicht is. Indien je ervoor kiest om dit type autoverzekering af te sluiten moet je er wel rekening mee houden dat je slechts kan rekenen op een dekking van schade die door jou is aangebracht ten opzichte van derden.

Naast de WA-verzekering bestaan er ook nog andere opties die je kan overwegen voor het verzekeren van je voertuig. Het gaat hierbij om de WA+ beperkte en de WA+ volledige cascoverzekeringen. Wil je graag op de meest complete dekking kunnen rekenen voor je auto? Dan zal je deze laatste, de zogenaamde allrisk moeten afsluiten. Let wel, in dit geval is er uiteraard niet bepaald meer sprake van een echt goedkope autoverzekering. Je moet er dan ook rekening mee houden dat je de hogere verzekeringspremie meer dan waarschijnlijk net wat minder fijn zal vinden.

Welke impact heeft het eigen risico op de premie?

Wil je graag een echt goedkope autoverzekering afsluiten? Dan zal je ook zeker rekening willen houden met het eventuele eigen risico dat er aan verbonden is. Dat eigen risico is een beetje een vreemde eend in de bijt. In eerste instantie is het zo dat mensen het vaak fijn vinden wanneer er geen sprake is van een eigen risico. Dat omwille van het feit dat ze dan bij een schadegeval niet zelf een bepaald bedrag moeten ophoesten. Voor de autoverzekering geldt dat er in principe doorgaans altijd sprake is van een eigen risico. Hoe hoog deze precies is gelegen kan echter wel verschillen.

Wanneer je de premie van je autoverzekering wil drukken is het altijd interessant om even rekening te houden met het eigen risico waarvan sprake is. Het is in de praktijk dan ook altijd interessant om te proberen de ideale balans te vinden tussen de hoogte van het eigen risico enerzijds en de hoogte van de verzekeringspremie anderzijds. Door veel mensen wordt er aan het eigen risico eigenlijk niet of nauwelijks aandacht besteed. Toch kan deze je helpen om de verzekeringspremie te drukken. Ook dit is dan ook een bespaartip waar je zeker aandacht aan zal willen besteden.

Is het afsluiten van extra dekkingen voor je autoverzekering interessant of niet?

Een bijzonder belangrijke vraag die in de praktijk ook niet zelden wordt gesteld heeft te maken met de mogelijke extra dekkingen die je kan afsluiten voor het verzekeren van je auto. Wat deze aanvullende dekkingen betreft kan je in de praktijk onder meer denken aan de volgende opties:

Het kan in heel veel gevallen in de praktijk zeer de moeite waard zijn om één of meerdere van deze verschillende extra dekkingen toe te voegen aan je autoverzekering polis. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat elke extra dekking gepaard gaat met een bepaalde extra premie. Je moet dan ook altijd in de praktijk voor jezelf bepalen of het risico dat je loopt de extra premie wel waard is. Dat is namelijk niet altijd het geval. Hoeveel je rijdt is op dat vlak bijvoorbeeld vaak doorslaggevend.

Let op, ook het type auto is van invloed op de premie van je verzekering

De verschillende bespaartips die je tot dusver op deze pagina hebt aangetroffen kunnen er zeker voor zorgen dat je de kostprijs van je autoverzekering kan drukken. Wil je echter met zekerheid een echt goedkope autoverzekering afsluiten? Dan zal je ook rekening moeten houden met het type auto waarover je beschikt. Veel mensen staan er niet bij stil, maar hoe zwaarder het vermogen is van het voertuig, des te hoger de basispremie reeds komt te liggen. Dit is toch een niet onbelangrijk aandachtspunt waar in de praktijk zonder meer aandacht aan moet worden besteed.

Wil je er dus met andere woorden van op aan kunnen dat jij kan rekenen op een echt goedkope autoverzekering? Dan zal je daar reeds bij de aanschaf van het voertuig rekening mee moeten houden. Sta er bovendien ook bij stil dat ook andere factoren buiten het vermogen een niet onaanzienlijke invloed kunnen hebben op de premie van je autoverzekering. Met al deze verschillende zaken zal je uiteraard graag rekening willen houden.

Diks verzekeringen – De vergelijker voor uw verzekeringen

Hou ook rekening met de geschiedenis van de bestuurder

Last but not least zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering ook niet voor iedereen zomaar tot de mogelijkheden behoort. Er wordt immers finaal ook niet alleen rekening gehouden met de specificaties van het voertuig. Wat namelijk bovendien ook te denken van bijvoorbeeld de geschiedenis van de bestuurder? Heeft die bestuurder in het verleden reeds één of meerdere malen een (ernstig) ongeval gehad met verwijtbare schade? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat de basispremie die hij moet betalen een stukje hoger zal zijn gelegen.

Omwille van bovenstaande is het altijd belangrijk om voor het kunnen afsluiten van een echt goedkope autoverzekering te zorgen voor een zo net mogelijk schadeverleden. Enkel en alleen op deze manier zal je te allen tijde kunnen rekenen op een zeer scherpe premie. Het spreekt voor zich dat je op deze manier een zeer aantrekkelijke besparing op je verzekering kan realiseren.