Blocs
Image default
Zakelijke dienstverlening

Aankoop woning checklist

aankoop woning checklist

Met dit soort vragen moet u rekening houden, zowel in België als in Bulgarije, als u niet in de problemen wilt komen door het ontbreken van handelingsbevoegdheid of doordat er sprake is van een collectieve schuldenregeling of faillissement. Als u een bedrijf gaat aankopen, moet u controleren of er sprake is van btw- plicht en zo ja, onder welk nummer. U moet verder nagaan of er in de afgelopen vijf jaar een transactie met een bepaald object heeft plaatsgevonden. In Bulgarije wordt er vaak een slapende vennootschap opgericht, waarbij geen BTW afgedragen wordt als het om vastgoedactiva gaat. Zowel in België als in Bulgarije kunnen de partijen soms profiteren van belastingvoordelen. Dit kan steeds veranderen. Daarom is het aan te raden om dit vooraf met een fiscaal jurist te controleren. In België kan een koper een beroepsverklaring (bijv. voor een vastgoedhandelaar) krijgen, waarmee u in aanmerking komt voor een vermindering van registratierechten of voor belastingaftrek of voor teruggave wat betreft registratiebelastingen. In die gevallen dat men volledige belastingaftrek kan krijgen of in aanmerking komt voor een teruggave van 3/5 deel, geldt dat er sprake is van een wederverkoop in Bulgarije binnen 2 jaar over een periode van 5 jaar. Men hoeft geen belasting te betalen onder voorwaarde dat het een eenmalige koop is.

Checklist voor de woning

  • Hoe ziet de woning eruit? Hoe is het gesteld met zaken als lichtinval, uitzicht en ligging?
  • Hoe groot is de afstand van voorzieningen als winkels, scholen en ziekenhuizen?
  • Is alles het gehele jaar geopend? (Dit is van belang in toeristische regio’s)
  • Zijn er extra kosten verschuldigd voor aansluiting op openbare voorzieningen?
  • Zijn er in de omgeving recreatiemogelijkheden voor het gezin?
  • Zijn er arbeidsmogelijkheden? Zijn er bijv. fabrieken, een haven of industriegebieden in de buurt?
  • Hoe is het gesteld met geluidshinder en luchtverontreiniging?
  • Hoe is het met sociale voorzieningen in de directe omgeving?
  • Hoe is de bouwtechnische staat?

 

 

Meer informatie 

https://investeren-vastgoed-immo-bulgarije.propenda.be/checklist-beleggingspand-kopen-huis-of-woning.html