Blocs
Image default
Energie

Keuring van huishoudelijke elektrische installaties

In België is het verplicht om de elektrische installatie te laten keuren voor de ingebruikname of indien er grote aanpassingen/uitbreidingen gebeuren. Met deze controles wil men electrocuties en branden voorkomen. Want een veilige elektrische installaties is in ieders belang.

Wanneer is een keuring nodig?

Een controle is verplicht:

  • wanneer je een nieuwe installatie in gebruik neemt (nieuwbouw)
  • bij verkoop van de woning
  • bij grote aanpassingen (renovatie)
  • bij een verzwaring van de aansluiting

Normen

De keuring gebeurt volgens de AREI-normen. De controleur gaat na of alles volgens de regels van de kunst werd geïnstalleerd en aangesloten. Hij kijkt bijvoorbeeld naar de automatische zekeringen, de aardingslus, de stroomkringen, enz. Bij een positieve keuring ontvang je een gelijkvormigheidsverslag. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief verslag), moet je de fouten oplossen en nadien laten herkeuren.

Opgelet: de controle moet door een erkend keuringsbedrijven worden uitgevoerd. Een lijst vind je op de website van de FOD Economie. 

Documenten

Om de keuring vlot te laten verlopen, houd je best enkele documenten bij de hand:

  • het eendraadschema van de elektrische installatie 
  • situatieplannen  
  • EAN-code ter identificatie van de aansluiting (18 cijfers)
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/elektriciteit/veiligheid-en-controle-van/controle-van-huishoudelijke